Etapy rekrutacji

Proces doboru kandydatów składa się z następujących etapów:

Etap 1
Analizujemy otrzymane aplikacje. Szczególną uwagę zwracamy na zgodność kwalifikacji kandydata z wymaganiami określonymi w opisie stanowiska pracy. Jeżeli Twoja aplikacja będzie zgodna z naszymi wymaganiami to ....

Etap 2
Skontaktujemy się telefonicznie i zostaniesz zaproszony do naszego biura na spotkania z pracownikiem działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz z przyszłym przełożonym. W zależności od stanowiska w proces selekcyjny może być również zaangażowany Dyrektor Pionu, w którym chcesz pracować. Podczas tych spotkań z jednej strony Ty będziesz miał możliwość uzyskania informacji o firmie, kulturze naszej organizacji oraz stanowisku, na które aplikujesz, z drugiej strony my uzyskamy więcej informacji dotyczących Ciebie, Twojego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, osiągnięć, predyspozycji, motywacji i oczekiwań.
Poza rozmową kwalifikacyjną, w zależności od specyfiki stanowiska, w procesie selekcji kandydatów stosujemy różnego rodzaju kwestionariusze i testy badające predyspozycje kandydata oraz test wiedzy specjalistycznej.

Etap 3
W ciągu 2 tygodni od zakończenia procesu selekcji zostaniesz powiadomiony telefonicznie o podjętej przez nas decyzji. Jeżeli będzie ona pozytywna, wówczas spotkamy się z Tobą, by przedyskutować warunki zatrudnienia i zaproponować Ci podpisanie umowy o pracę.
 
 

   Cofnij