Akademia zarządzania - O projekcie
 

akademiazarządzania

Akademia Zarządzania Inter Cars S.A. to projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw”, zamkniętego konkursu „HeRosi organizacji”.
Projekt jest skierowany do 78 wybranych przedsiębiorców - dystrybutorów Inter Cars S.A., z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy mają spisaną strategię rozwoju działalności. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie całej Polski i ma charakter zamknięty.
W ramach Akademii Zarządzania Inter Cars S.A. od lipca 2013 do grudnia 2014 odbywać się będą szkolenia nakierowane na rozwój umiejętności:
    • interpersonalnych: przywództwo, coaching, mentoring, rekrutacja i selekcja, negocjacje;
    • zarządzania przedsiębiorstwem: zarządzanie sprzedażą, zmianą, strategie marketingowe;
    • zarządzania strategicznego z wykorzystaniem rozwiązań ekologicznych w firmie;
    • analitycznych: zarządzanie projektami, analizy finansowe.

Poza szkoleniami przedsiębiorcy otrzymają wsparcie w postaci doradztwa oraz sesji coachingowych dla 84 menedżerek/menedżerów biorących udział w projekcie. Rezultatem wspólnej pracy kadry zarządzającej i działów HR w ramach dofinansowanego projektu będzie opracowanie i przyjęcie do realizacji 78 strategii zarządzania zasobami ludzkimi.


   Cofnij